เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์

เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์ หรือ เจ้าฟ้าดาราดิเรกราชไพโรจน์ วรโมสกิติโสภณวิมลกุล หริภุญชัย มหาเจดีย์บุชกรรัตนาธิบดี กรมหลวงลำพูนชัย ซึ่งมีพระนามเดิมว่าดาวเรืองน้อย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ จุฬาลงกรณ์ – พ.ศ.

เป็นโอรสของเจ้าหลวงชัยลังกา พิษณโสภาขุน เจ้าเมืองลำพูนที่ 6 กับแม่เจ้าเกาะราชเทวีและเป็นหลานชาย (ปู่) ในเจ้าชายเศรษฐีคำฟาน เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่คนที่ 3 และเจ้าผู้ครองนครลำพูนที่ 1 กับแม่คำแพงราชเทวี

เจ้าหลวงดาราดิเรกราชไพโรจน์เป็นพระโอรสองค์เดียวในแม่เจ้าโก๊ะราชเทวีทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เมืองลำพูนในปี พ.ศ. 2414 และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2434 รวมระยะเวลา 20 ปีในรัชกาลของพระองค์

เมื่อเข้ารับราชการครั้งแรก เจ้าน้อยดาวเรืองเป็นแม่ทัพคนหนึ่งที่ขึ้นไปสู้รบกับเชียงตุงในรัชกาลที่ 4 ดูแลสามัญชน 500 คนร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ เข้าโจมตีเมืองล้งเขาเป็นแม่ทัพและแม่ทัพในสมัยเดียวกับพระเจ้ากวิโลรสสุริยวงศ์ (เจ้าเชี่ยวโอ) และพระเจ้าอินทวิชยานนท์ (เจ้าอินทนนท์)

เจ้าดาราดิเรกรัตนไพโรจน์

Prince Daradirekrat Phairot or Prince Daradirekrat Phairot Woramoskitisoponwimolkun Hariphunchai Maha Chedi Buchakon Rattharathada Pradit Bodi, Prince Lamphunchai, whose original name was Little Marigold His Majesty’s birthday at Chulalongkorn – year- twat (B.E.-)

He was the son of Chao Luang Chai Lanka Phisan Sophakhun. Ruler of Lamphun, the 6th, with Mae Chao Ko Ratchathewi and was a royal nephew (grandfather) in the Prince Sethi Khamfan The 3rd ruler of Chiang Mai and the 1st ruler of Lamphun with Mae Khampaeng Ratchathewi

Chao Luang Dara Direkrat Phairot He was the only son in the Mae Chao Goh Ratchathewi He ascended to rule Lamphun in 1871 and passed away with a fever on September 17, 1891, totaling 20 years of his reign.

when he first entered the government Chao Noi Marigold was one of the army generals who went up to fight against Kengtung in the reign of King Rama IV, overseeing 500 commoners with other brothers. attacked the city of Lhong He was an army general and general in the same period as King Kawilorot Suriyawong. (Chao Chiew Oh) and King Inthawichayanon (Chao Inthanon)

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet GOogle