มิสเตอร์บีน

มิสเตอร์บีน เป็นตัวละครหลักที่รับบทโดยโรวันแอตกินสันเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิต เป็นคนชอบประดิษฐ์  มีเพื่อนที่มิสเตอร์บีนรักมากที่สุดเท็ดดี้มีแฟนสาว ไอรมา ก็อบ มิสเตอร์ บีน  ทำงานที่หอศิลป์แห่งชาติลอนดอนในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แต่ถ้าพูดต่อเนื่องหลาย ๆ คำจะพูดเร็ว ตอนแรกมิสเตอร์บีนเป็นนักเรียนที่เรียนตรีโกณมิติเก่ง ในภาพยนตร์เรื่อง The Bean The Movie มิสเตอร์บีนจะถูกเรียกว่าดร. บีนแทนมิสเตอร์บีน (ยกเว้นในช่วงที่เขาอยู่ที่ลอนดอน แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มิสเตอร์บีนในวันหยุดนี้มีหนังสือเดินทางตลก ๆ เขียนไว้ใน มิสเตอร์บีนโรวัน

ในช่วงเวลาของการเปิดตัวมิสเตอร์บีนหล่นลงมาจากท้องฟ้าจากลำแสงสีขาวดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาว แต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือการ์ตูนของมิสเตอร์บีนซึ่งนำเค้าโครงของมิสเตอร์บีนมาทำการ์ตูน มิสเตอร์บีนแสดงให้เห็นถึงตอนการ์ตูนซึ่งมิสเตอร์บีนขึ้นไปบนเรือกับมนุษย์ต่างดาวที่ดูเหมือนถั่ว

แต่เนื่องจากมนุษย์ต่างดาวบนเรือลำนั้นเห็นว่า Irma Gob (แฟนสาวของ Mr Bean) ร้องไห้ แต่มิสเตอร์บีนมีความสุขที่ได้ขึ้นยานเอเลี่ยนบนยานอวกาศนั้นก็ปล่อยมิสเตอร์บีนด้วยแสงสีขาว อีกเหตุผลหนึ่งที่เหตุใดฉากที่มิสเตอร์บีนหล่นจากลำแสงสีขาว

มิสเตอร์บีน

มิสเตอร์บีน

Mr. Bean is the main character, played by Rowan Atkinson, who is mentally abnormal, is an inventor. Has a friend Mr. Bean loves the most. Teddy has a girlfriend Irmaob. Mr. Bean works at the National Gallery of London as a security officer.

But if speaking continuously, many words will speak quickly. At first, Mr. Bean is a student who is good at trigonometry. In the movie The Bean The Movie, Mr. Bean is referred to as Dr. Bean instead of Mr. Bean (Except during his stay in London But in this movie, Mr. Bean on this holiday has a funny passport written in Mr Bean Rowan.

At the time of the launch, Mr. Bean dropped from the sky from a white beam, so he assumed he was an alien. But another reason is Mr. Bean’s cartoon, which uses Mr. Bean’s outline to make a cartoon. Mr Bean shows the cartoon episode in which Mr. Bean goes aboard a ship with aliens that look like nuts.

But since the aliens on the ship saw that Irma Gob (Mr Bean’s girlfriend) cried, Mr Bean was happy to board the alien on that space ship, releasing Mr. Bean in white light. Another reason why Mr. Bean’s scene falls from a white beam.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>คลิ๊ก<<<<

สาระเพิ่มเติม : Google