พิชชาภา พันธุมจินดา

พิชชาภา พันธุมจินดา เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2535 ที่จังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์)

ชีวิตส่วนตัว พิชชาภา เชื่อในศาสนาคริสต์ พิชชาภา เข้าสู่วงการบันเทิงจากโมเดลลิ่ง ทำให้สามารถเล่นมิวสิควิดีโอและโฆษณาได้ ผลงานชิ้นแรกเป็นโฆษณาของ Beauty Buffet ที่มีโอกาสแคสโฆษณา

แล้วก็มีงานถ่ายแบบนิตยสาร หลังจากนั้นผมได้มีโอกาสเข้ามาแสดงละครของค่ายและเล่นเรื่องแรก นอกจากนี้ พิชชาภาเคยเล่น MV เล่นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาได้รับละครเรื่องแรก คือถ่ายด้วยกัน โฆษณาถูกยิงก่อนเข้าช่อง มี 3 นัด

หลังจากนั้นก็มีละครเรื่องแรกกับช่อง 3 เรื่อง Good Isaan รับบทเป็น แตงอ่อน ที่บอกให้รู้ก็คือไฟที่แผดเผา

พิชชาภา พันธุมจินดา

พิชชาภา พันธุมจินดา

Pitchapa Panthumchinda was born on December 13, 1992 in Samut Prakan Province. Graduated primary and secondary education from St. Joseph Thiphawan School. He graduated from high school from Assumption Samut Prakan School and graduated with a bachelor’s degree from the Faculty of Communication Arts, Rangsit University. (Film and Video)

Personal life Pitchapa believes in Christianity. Pitchapa entered the entertainment industry from modeling. Make it possible to play music videos and commercials. The first work is an ad of Beauty Buffet with the opportunity to cast an ad.

And then there was a magazine photo shoot. After that, I had the opportunity to act in the drama of the camp and play the first story. In addition, Pitchapa used to play a MV in the same time that he received his first drama. is to shoot together The ad was shot before entering the channel. There are 3 shots.

After that, there was the first drama with Channel 3 titled Good Isaan as Tang On, who told me it was a scorching fire

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet GOogle

พิชชาภา พันธุมจินดา

พิชชาภา พันธุมจินดา ชื่อเล่นแพร์ (เกิด 13 ธันวาคม พ.ศ. 2535) เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พิชชาภาเกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ที่จังหวัดสมุทรปราการ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัลสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต (สาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์)

พิชชาภา พันธุมจินดา ชีวิตส่วนตัวของพิชาภาคริสเตียนพิชชาภาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบ อนุญาตให้เล่นมิวสิกวิดีโอและโฆษณาโดยผลงานชิ้นแรกเป็นโฆษณา Beauty Buffet มีโอกาสถ่ายโฆษณาจากนั้นก็มีถ่ายแบบนิตยสาร หลังจากนั้นฉันก็ได้มีโอกาสไปแคสละครของค่ายและเล่นเรื่องแรก นอกจากนี้พิชชาภาเคยเล่นเอ็มวีและเล่นในช่วงเดียวกับละครเรื่องแรก ถ่ายด้วยกันถ่ายโฆษณาก่อนเข้าช่องมี 3 รูป

จากนั้นก็มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่อง 3 โดยเรื่องคนดีอีสานรับบทเป็นรสออนส่วนเรื่องที่ทำให้เป็นที่รู้จักคือไฟล้างไฟ

พิชชาภา พันธุมจินดา

พิชชาภา พันธุมจินดา

Pitchapha Phanthimjinda, nicknamed Pear (born 13 December 1992) is a Thai actress and model. Under the Thai TV Color Television Channel 3 Pitchapha was born on December 13, 1992 in Samut Prakan Province. Graduated from primary school to lower secondary school.

From St.Joseph Tippawan School Graduated from high school from Assumption Samut Prakan School And graduated from Faculty of Communication Arts Rangsit University (Film and video field)

Pichapa Christian’s personal life Pitchapa enters the entertainment industry from modeling. Allowing for playing music videos and commercials With the first work being an advertisement of Beauty Buffet Had a chance to cast an ad And then there was a magazine shot. After that, I had the opportunity to cast in the camp’s dramas and play the first story. In addition, Pitchapa used to play MV and played during the same period as the first drama. Is taken together The advertisement was taken before entering the channel, there were 3 pictures.

After that, he had the first work in the drama with Channel 3, with the story of the good Isan played as Tang On As for the story that made it known, it was the fire clearing the fire

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet GOogle