ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2519 ที่กรุงเทพฯ วัยเด็กอาศัยอยู่ในพื้นที่แฮปปี้แลนด์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) ลาออกจากมัธยมปีที่ 4 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะพยาบาลศาสตร์

หนึ่งปีก่อนที่จะศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเขาก็กลับไปศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและเคยทำงานที่แผนกบริการลูกค้าของธนาคารซิตี้แบงก์หลังจากสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยวุลลองกองเครือรัฐออสเตรเลีย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาปรัชญาธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย

หลังจากนั้นเขากลับไปทำงานเป็นครูชั้นป. 4 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาคณะวิทยาการจัดการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรังสิต

เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองที่คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภาได้ดำรงตำแหน่ง เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

Panadda Wong ardent was born on January 10, 1976 in Bangkok. Childhood lived in the Happy Land area. Completed his lower secondary education at Bodindecha School (Sing Singhaseni), resigned from Mathayom 4 to go to Assumption University. Faculty of Nursing

For one year before continuing to study in the United States After that, he returned to study at the Faculty of Business Administration. Assumption University And has worked at a customer service department of Citibank After graduation Received a Master’s Degree in International Business Administration at the University of Wollongong, Commonwealth of Australia. And holds a Master’s degree 2 in business philosophy from the University of South Australia.

After that, he returned to work as a 4th grade teacher at Kasetsart University. Sriracha Campus Faculty of Management Science Graduated with a Ph.D. degree in Business Administration from Rangsit University.Deputy Minister of Commerce

Was a political expert at the Economic Commission Commerce and Industry The Senate has held the position. Used to be a consultant to the Deputy Minister of Commerce

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>คลิ๊ก<<<<

สาระเพิ่มเติม : Google