ชมพูนุช ปิยธรรมชัย

ชมพูนุช ปิยธรรมชัย (ชื่อเล่นจิ๊บ) เกิดเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้อง 3 คนจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนมีนบุรีศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จากโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

ชมพูนุช ปิยธรรมชัย จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาการแสดงและกำกับการแสดงศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

รุ่นเดียวกับชลธิชามิตติสุคนธ์และระดับปริญญาโทสาขานิเทศธุรกิจคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.39 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 10 ขวบโดยเริ่มเล่นร่มฉัตรต่อมาเป็น 1 ในหนุ่มดัตช์ปี 2540 รุ่นที่ 2 (รุ่นเดียวกับอั้ม – อธิชาติชุมนันท์) เสมอ

เช่นตะวันทอแสง, มายารัศมี, ร่มฉัตร, พลังรัก, สาวร้อยมายา, กองร้อย 501, บ้านไร่เรือนตะวันวางไข่, ตก, ยังไม่ได้อ่าน, รักร้อยรักข้ามคลอง, กำนันตำบลนาทอง , เบญจา.. คีตะ.. รัก, น้าไอเลิฟ, ลูกไม้หลากสี, มนต์รักลูกทุ่ง, ไฟพายุ, ผู้หญิงที่ลืมโลก

ชมพูนุช ปิยธรรมชัย

Chompoonuch Piyathamchai (nickname Jeab) was born on October 3, 1983 in Bangkok. Is the middle child of 3 siblings, graduated from Kindergarten from Minburi Suksa School Graduated from Grade 1 – 3 from Songwit Suksa School

Graduated from Mathayom 4 from Satree Sethabutbamphen School Graduated from Secondary School 5th year from Songwit Suksa School Graduated high school grade 6 Bodindecha (Sing Singhaseni) School 2 Graduated with a bachelor’s degree Faculty of Fine and Applied Arts Majoring in the show and directing the show Srinakharinwirot University

The same model as Chonticha Mittisukon and master’s degree level Business Supervision Branch Faculty of Communication Arts Dhurakij Pundit University With a 3.39 GPA on 26 November 2010

Entered the entertainment industry at the age of 10 by starting to play Romchat, later being 1 of the young Dutchies in 1997, 2nd generation (the same model as Aum – Athichart Chumnan). Always

Such as Tawawan Tongsang, Maya Rusae, Rom Chat, Power of Love, Hundreds of Maya girls, Troop 501, Ban Rai Ruan Tawan, lay eggs, fall, unread, love the hundred, love across the canal, village chief, Na Na Thong, Benja .. Kita .. Love, Aun Ai Love, Colorful Lace , Mantra of love country, fire storm, women who forgot the world

ติดตามได้ที่ >>>> คลิ๊กกก <<<<

สาระเพิ่มเติมได้ที่ ufabet GOogle