ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม (ชื่อเล่น แทค) เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2527 ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักแสดงไทยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนวมินทราชิชทิศพายัพจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเข้าเรียนสายอาชีวะที่โรงเรียนเทคโนโลยีเมโทรปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และการศึกษาระดับสูงจากคณะ นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในปี 2550 TAC ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในฐานะบุคคลที่มีความรู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในปัจจุบันจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส. ส. ส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป. ส. ภ. ปอ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการ “รวมพลังไทยเพื่อขจัดภัยอันตรายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ”

Pharanyoo เข้าร่วมพิธีแต่งงานที่เงียบและเรียบง่ายกับ Belle-Adirang Thangtrakul เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2019 ที่วัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม และมีลูกชายคนหนึ่งชื่อ Paran Rojanawuttham เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2019 ปัจจุบันพวกเขาเลิกกันแล้ว

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม

Pharun Jurojanawuttham (nickname Tack) was born on December 26, 1984 in Mae Rim District, Chiang Mai Province. Is a Thai actor, graduated from junior high school level, Nawamintharachitthit Payap School, Chiang Mai Province, before enrolling in vocational education at the Metro Technology School, currently at the Metro Technological College, Chang Khlan Subdistrict, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province and higher education From the faculty Communication Arts, Dhurakij Pundit University

In 2007, TAC received an award As a person with knowledge until today is successful from the Center for Narcotics Control and Prevention, Office of Narcotics Control (Por Por Por Por), together with agencies Public and private projects “Join Thai Power to Eliminate Danger to Commemorate”

Pharanyoo attends a quiet and simple wedding ceremony with Belle-Adirang Thangtrakul on January 8, 2019 at Ratchabophit Sathit Mahasimaram Temple And had a son named Paran Rojanawuttham. Born on May 21, 2019. They currently break up.

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>>>คลิ๊ก<<<<

สาระเพิ่มเติม : Google